Inzicht in uw behandeling met NUSTENDI®1

(bempedoïnezuur en ezetimibe)

Om toegang te krijgen kunt u het EU-nummer invoeren. Dit nummer vindt u op de achterkant van de verpakking van NUSTENDI®. Het EU-nummer bestaat uit de letters EU en een aantal cijfers gescheiden door / (bijv. EU/1/02/3456/78).

EU/1/20/

/XXX

Referenties

  1. SmPC NUSTENDI®. Summary of Product Characteristics

  2.  https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/gids-cholesterol

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring

    BEM/22/0723